Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Konopnickiej jest jednostką organizacyjną Miasta Zawiercie nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Szkoły Podstawowej stanowi mienie komunalne miasta Zawiercie na prawach powiatu.

AKTYWA TRWAŁE: 1 962 600,03 zł

AKTYWA OBROTOWE: 22 351,81 zł

SUMA AKTYWÓW: 1 984 951,84 zł

Stan na 31.12.2017 r.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 14, czerwiec 2018 13:00 Grzegorz Franelak