Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Konopnickiej jest jednostką organizacyjną Miasta Zawiercie nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Szkoły Podstawowej stanowi mienie komunalne miasta Zawiercie na prawach powiatu.

AKTYWA TRWAŁE: 1 868 493,37 zł

AKTYWA OBROTOWE: 11 150,68 zł

SUMA AKTYWÓW: 1 879 644,05 zł

Stan na 31.12.2019 r.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 14 czerwiec 2018 13:00 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 maj 2020 19:28 Grzegorz Franelak Porównaj